C:UsersAdministratorDesktop\u5173于医疗机构设置审批的公示\u516c示.jpg

 

 

C:UsersAdministratorDesktop\u5173于医疗机构设置审批的公示\u9644件2:拟设置源城区黄丽芬西医诊所基本信息.jpg

 

C:UsersAdministratorDesktop\u5173于医疗机构设置审批的公示\u9644件3:拟设置源城区雅居乐综合门诊部基本信息.jpg

 

C:UsersAdministratorDesktop\u5173于医疗机构设置审批的公示\u9644件4:拟设置源城区曙光医疗美容门诊部基本信息.jpg

 

C:UsersAdministratorDesktop\u5173于医疗机构设置审批的公示\u9644件5:拟设置源城区荣光口腔门诊部基本信息.jpg